Proper Huis is een leerbedrijf van VDAB. Alle transacties zijn virtueel en dus niet rechtsgeldig.

 

Algemeen

Proper Huis is een leerbedrijf van VDAB Competentiecentrum Roeselare. Alle transacties van Proper Huis zijn virtueel en dus niet rechtsgeldig. Alle overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door navolgende voorwaarden. Zij hebben van rechtswege voorrang op de algemene voorwaarden van de klant. Van elke klant wordt geacht dat hij bij het plaatsen van een bestelling de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden kent en aanvaardt.

Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw. Onze offertes zijn een maand geldig.

Levering

De goederen worden ten laatste twee weken na ontvangst van de bestelling geleverd, tenzij anders vermeld. Wenst u een andere leveringstermijn? Contacteer ons dan telefonisch of per e-mail. De leveringstermijnen worden slechts ter inlichting opgegeven. Het feit dat die termijnen worden overschreden (ongeacht de oorzaak) geeft aan de koper geen enkel recht op schadevergoeding, boetes, vernietiging van de bestelling of verbreking van de overeenkomst.

Transport

De goederen worden franco huis geleverd. Bij bestellingen van minder dan 300 euro worden 20 euro vervoerskosten aangerekend.

Betaling

U ontvangt een factuur, betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.

Annulatie

In geval van annulatie van de bestelling binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van desbetreffende bestelling zal een forfaitair bedrag van 125 euro exclusief btw aangerekend worden. In geval van annulatie van de bestelling na acht dagen heeft Proper Huis het recht betaling te eisen van een annulatievergoeding gelijk aan 50 % van het totale bedrag van de bestelling (exclusief btw) met een minimum van 125 euro.

Klachten

De verantwoordelijkheid van Proper Huis eindigt bij de aanvaarding van de levering door de koper of zijn afgevaardigde. Eventuele klachten moeten ons schriftelijk worden overgemaakt binnen de acht kalenderdagen na levering.

Geschillen

Voor betwistingen over of naar aanleiding van een koopovereenkomst is de rechtbank van de maatschappelijke zetel bevoegd. In België is dat de rechtbank van Roeselare.

FaLang translation system by Faboba